Termeni și condiții
Piatra Pinului

Conținutul site-lui www.piatrapinului.ro/webmail este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate de Piatra Pinului Resort SRL. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al persoanei de decizie din cadrul Piatra Pinului Resort. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la contact@piatrapinului.ro.

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obtine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul și numărul de telefon. Aceste informații însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informații despre serviciile instituției noastre.

Piatra Pinului Ski & Spa se obligă să asigure confidențialitatea vizitatorilor site-ului său. Nu vor fi transmise către terți nici un fel de informații cu caracter personal, exceptie facand terții parteneri care asigură buna funcționare a acestui site.

Pot fi furnizate către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de către Piatra Pinului Ski & Spa au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

*O rezervare se consideră confirmată în momentul primirii e-mailului de confirmare a rezervării din partea Piatra Pinului Ski & Spa, de pe adresa de e-mail: contact@piatrapinului.ro. În cazul în care nu ați primit e-mailul de confirmare, vă rugăm să ne contactați la nr. de tel: 0738005500 sau pe e-mail: piatrapinului@gmail.com.

Limitarea răspunderii

Piatra Pinului Resort SRL nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru orice daune rezultate din sau legate de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site.

Piatra Pinului Resort SRL nu oferă nicio garanție implicită sau expresă referitoare la site sau conținutul acestuia. Informațiile conținute pe acest site sunt furnizate ca atare, fără nicio garanție cu privire la fiabilitatea și validitatea conținutului și, prin urmare, trebuie verificate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, actualiza și corecta site-ul și conținutul acestuia în orice moment, fără o notificare prealabilă sau ulterioară.

Piatra Pinului Resort SRL nu este responsabilă pentru conținutul oricărui alt site web care ar putea fi accesibil prin link-uri sau link-uri multimedia de pe site. Linkurile de pe site sunt furnizate exclusiv pentru a permite utilizatorilor să acceseze informații mai complete. Oricine decide să viziteze un site web conectat la site o face pe propriul risc, asumându-și sarcina de a lua toate măsurile necesare împotriva virușilor sau a altor elemente distructive.

Utilizatorii sunt autorizați să creeze linkuri către site, sub rezerva acordului prealabil scris al Piatra Pinului Resort SRL. Dreptul de a crea un link către acest site nu oferă niciun drept, implicit sau explicit, site-ului și conținutului acestuia și poate fi revocat în orice moment, fără notificare prealabilă.

Dreptul de a modifica termenii și condițiile

Ne rezervăm dreptul de a completa și/sau modifica orice informație publicată pe site fără a anunța în prealabil utilizatorii site-ului. Prin urmare, este necesar să revizuiți periodic conținutul acestei pagini. Continuarea utilizării site-ului nostru web sau a serviciului nostru după astfel de modificări constituie acceptarea noilor Condiții. Dacă nu sunteți de acord cu termenii sau versiunile viitoare ale Termenilor și Condițiilor, nu utilizați sau nu accesați (sau continuați să accesați) site-ul web sau serviciul.

Legea aplicabilă și soluționarea litigiilor

Acești termeni, condiții, drepturile și obligațiile părților, precum și toate reclamațiile și disputele referitoare la prezentul accord, sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legislația română în vigoare. Litigiile care nu vor putea fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanțelor competente.